Khi thi công ốp lát công trình không chỉ bước chọn gạch ốp lát, keo dán gạch mà bước thi công chà ron gạch bằng keo chà ron phù hợp cũng rất quan trọng bởi nó là nơi tiếp xúc ...