Trước khi xây dựng các công trình ốp lát đều dùng hồ dầu và xi măng trắng cho thi công dán gạch và chít mạch. Tuy nhiên chúng ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm không còn đáp ứng yêu ...