Khi thi công ốp lát công trình không chỉ bước chọn gạch ốp lát, keo dán gạch mà bước thi công chà ron gạch bằng keo chà ron phù hợp cũng rất quan trọng bởi nó là nơi tiếp xúc ...

Trước khi xây dựng các công trình ốp lát đều dùng hồ dầu và xi măng trắng cho thi công dán gạch và chít mạch. Tuy nhiên chúng ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm không còn đáp ứng yêu ...