Để có thể thi công được hiệu quả, bên cạnh việc chuẩn bị mặt bằng, chất lượng vật liệu thì tay nghề của thợ thi công cũng hết sức quan trọng. Dưới đây là một số những điều cần lưu ...